veehouderij

Melkveehouderij

Anne en Hendrika van der Schors runnen vanaf 1992 samen een melkveehouderij aan de Uterwei te Surhuizum. Hier zijn we begonnen met 35 melkkoeien en bijbehorend jongvee en ongeveer 22 ha land. Omdat wij graag wilden uitbreiden hebben wij er voor gekozen om een tweede tak op te zetten om zo het veehouderijbedrijf uit te kunnen breiden.Dit is goed geslaagd zowel het vee als het land is meer dan verdubbeld en ook de stal capaciteit is vergroot en gemoderniseerd.

Sinds 27 april 2011 melken we onze koeien met een melkrobot. Dit heeft een hele grote verandering in de bedrijfsvoering met zich mee gebracht. De koeien waren snel gewend aan de robot en ook de boeren op ons bedrijf. Alleen de kennis over de computer vergde wat meer tijd. We zijn nu een jaar verder en we zouden nooit meer terug willen naar de oude situatie. De controle die we nu over de veestapel hebben is vele malen groter dan voorheen. Dit doordat de melkrobot heel constant melkt en alles meet wat wij moeten weten voor een goede bedrijfsvoering. Daarbij hebben wij veel meer vrijheid gekregen wat bederft de tijds indeling.